Kinderstart

Székelyudvarhely

Szókincsgyarapítás, kifejezőképesség fejlesztése játékosan, mesék által

A mai világban, ahol uralkodnak a multimédiás eszközök, ahol a barát a telefon és a tablett, nehézségnek bizonyul a gyerekek önálló kifejezőképessége, véleménynyilvánítása, egyáltalán a kommunikáció.

Iskolánk arra törekedett, hogy az oktatásban használatra bocsásson olyan eszközöket, amelyekkel segíthetünk a gyerekeknek abban, hogy használják anyanyelvüket választékosan, szépen merjenek beszélni. Szenzációsnak bizonyul erre az oktatási legó használata. A gyerekek örömmel vesznek részt ezeken a foglalkozásokon, hiszen a tanulás öröme van kapcsolva a játékkal, kreativitással. Előszeretettel mesélnek az általuk elkészített produktumokról.  

Hogyan képzeljük ezt el?

A foglalkozás több csoportban zajlik. Minden csoportnak adott egy téma, amit meg kell építsenek legóból.  Ilyen témák pl. „Élet az erdőben”, „Az étteremben”, „Az állatfarmon”, stb, ezen kívül mesejeleneteket is építenek, meséket találnak ki, melyeknek ők adnak címet (varázsmeséket, állatmeséket, furfangos meséket, …). Miután elkészítették a produktumaikat minden csoport elmeséli az ő kis történetét. A meséket el is szoktuk játszani. Szerepekre osztjuk, a gyerekek előszeretettel bújnak egy-egy meseszereplő bőrébe és felszabadultan eljátsszák a mesét.

Minden csoport előadása után a többi csoport tagjai kikövetkeztetik a hallottakat. Figyelünk a helyes, szép kifejezésekre, a jelzős szószerkezetek használatára, amelyek szebbé teszik beszédünket. Mindig kiemeljük azokat a szavakat, szószerkezeteket, amelyek elnyerték a gyerekek tetszését, felhívjuk a figyelmet a sokszor ismételt szavak helyettesítésére rokon értelmű párjaikkal.   

Ugyanakkor nemcsak a szép beszédre törekszünk, hanem nevelünk is. A történetekben mindig előfordulnak jó tulajdonságok és rossz tulajdonságok. Fontos, hogy a kisgyerek lelkébe elültessük a jó tulajdonságok csíráit, hogy azok majd kikellhessenek és gyarapodhassanak a szívükben. Ugyanakkor megtanulják, hogy a jó mindig győzedelmeskedik a rossz felett.

Ezen innováció felhasználásával erőfeszítés nélkül, keményen megalapozhatjuk a gyerekek számára úgy az írásbeli, mint a szóbeli önálló szövegalkotást, ami nélkülözhetetlen nemcsak az iskolában, hanem a mindennapi életben is.

Zárószóként „Azért tanulok itt, mert szeretem, érdekel” mondta egy kisgyerek és ez mindent elárul e módszer használatáról. Ugyanakkor nemcsak a gyereknek öröm így a tanulás, a pedagógus is örömét leli munkájában. Együttesen szárnyalni vagyunk képesek!

TÁMOGATÓNK:


Mindstorms

Ugyan úgy, ahogy az idegen nyelveket is minél előbb szeretnénk megtanítani a gyermekünknek, a tudománnyal és programozással is ugyan így kellene tennünk! A gyerekek fiatal korukban sokkal fogékonyabbak a problémamegoldás logikájának elsajátítására, mindenképpen ki kell használnunk ezt az érdeklődést és a gyerekek hasznára kell fordítanunk hosszú távon! Hasznos készség, ha már ilyen fiatalon helyesen tudja felmérni a környezetében lévő problémákat. 

 

A Legos oktatást már 2017 januárjában sikeresen elkezdtük iskolánkban, és a kezdetektől fogva nagy sikert aratott. Mivel step-by-step módszerrel szeretnénk haladni, a WeDo és a StoryStarters csomagokat választottuk elsőként, hogy majd a későbbiekben tudjunk ezekre építeni. Nagyon fontosnak tartjuk a gyerekeket játékosan bevezetni a tudomány világába, kézzel fogható tapasztalatokat biztosítani nekik és olyan oktatást nyújtani, amely által fejlődnek.

 

Nagyon megszerettük ezt a módszert, mivel játékosan ösztönzi a STEM szakterületek oktatását. Ezen interdiszciplináris megközelítés által viszont nemcsak a tudást sajátítják el, hanem javul a kommunikációs képességeik, a csapaszellemük, továbbá fejleszti a kreativitást és a logikus gondolkozást.

 

A Mindstorms Ev3 lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok megépítsenek, leprogramozzanak és teszteljenek olyan feladatokat, amik a valós robottechnológiából vett iskolai példák.

 


Tipegő Torna

  • komplex, mozgásfejlesztésen alapuló fejlesztő foglalkozás egy-két éves gyerekeknek;
  • a foglalkozások részét képezik a mondókák, énekek, melyek mozgásra ösztönzik a gyerekeket, illetve kedvet csinálnak nekik a tornához;

KINDERSTART Egyesület / Asociația KINDERSTART ©2016. Vectors by jIT