Székelyudvarhely

Rólunk

Szőcs-Gazdi Györgyi

Szőcs-Gazdi Györgyi vagyok, német-angol szakos tanár és Cambridge-i szóbeli nyelvvizsgáztató.

Négy éves koromban kezdtem a német nyelvet tanulni és azt hiszem ezzel máris rengeteg mindent elárultam az álmomról, erről a nyelviskoláról. Édesapámnak köszönhetően az idegen nyelv tanulása már kisgyerekkoromban egy nagyon fontos része volt az életemnek és az is maradt. Tanulmányaimat Segesváron kezdtem, majd Nagyszebenben folytattam, a bölcsészkart pedig Jászvásárban (Iasi-ban), valamint Németországban Freiburg-ban és Göttingen-ben a Georg August Egyetemen végeztem. A Tamási Áron Gimnáziumban kezdődött tanári pályafutásom, de fiaim születése után egyre többet foglalkoztatott a gondolat, hogy hogyan tudnám őket idegen nyelvre tanítani. Több módszert tanultam külföldön és teljesen beleástam magam a kisgyerek-nyelvoktatásba, de ahogy a gyerekek nőni kezdtek úgy szükségét éreztem egy rendszernek és a Cambridge-i Egyetem nyelvvizsgái bizonyultak számomra a legjobbnak. És nem tévedtem! 2015-ben Romániát képviseltem Cambridge-ben, ahova az iskolánkat több mint 500 iskola közül választották be a 12 legjobb közé.


Szőcs-Gazdi Zoltán

Tanulmányaimat a Palló Imre Művészeti Líceumban kezdtem zongora szakon első osztályban és itt is érettségiztem. Ezt követően a kolozsvári Gheorghe Dima Zeneakadémián szereztem tanári diplomát.

"Lehet élni zene nélkül. A sivatagon át is vezet út. De mi, akik azon fáradozunk, hogy minden gyerek kezébe kapja a jó zene kulcsát s vele a rossz zene elleni talizmánt, azt akarjuk, ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon menne át, hanem virágos kerteken".

/Kodály Zoltán/
 


Erdély Kinga

A székelyudvarhelyi Benedek Elek tanítóképzőben végeztem a középiskolát, majd ezt követően Vásárhelyen a Petru Maior egyetem román angol szakán diplomáztam. A Commenius ösztöndíjat megnyerve fél évet töltöttem Spanyolországban ahol mindkét intézményben szerzett tudásomat egyszerre kellett alkalmaznom hiszen kisgyerekeknek tanítottam angolt mint idegen nyelvet. Már itt egyértelművé vált számomra milyen fontos az idegen nyelv, és annak játékos tanítása.  Célom a román és angol nyelv megszerettetése játék útján való elsajátítása. 

A The Cambridge School-ban kisiskolásokat készitek a Cambridge-i YLE gyereknyelvvizsgákra.

Erdély Kinga 
Tanító- óvónő 
Angol - román szakos tanárnő

 


Balázsi Csilla Gabriella

Balázsi Csilla Gabriellának hívnak, Szilágy megyében nőttem föl, Sarmaságon. Itt fejeztem be 2006-ban a középiskolai tanulmányaimat matematika-informatika szakon. A reál tantárgyak világánál engem sokkal jobban foglalkoztatott az emberi pszichikum  megismerése, ezért további tanulmányaimat a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem pszichológiai karán folytattam. Jelenleg iskolai tanácsadóként is dolgozom. Szakmám  iránti elhivatottsági érzéseimet egy Comenius idézet jól kifejezi:

„válassz olyan foglalkozást,amit szeretsz és soha többé nem kell dolgoznod”. Célkitűzéseimben fontos szerepet játszik megtanítani a gyermekeknek  a hatékonyabb konfliktuskezelési módokat, a jobb kommunikációs készségek elsajátítását, jövőképük céltudatos formálását.

A „The Cambridge School”-ban lehetőségem nyílik szakmai tudásom további gyakorlására is, hiszen itt folyamatos és közvetlen kapcsolatot tarthatok fenn mind a szülőkkel, mind a gyermekekkel, konzultatív kapcsolatban lehetek az itt dolgozó kollégákkal, különböző táborainkban szükség esetén felmerülő problémák korrekcióiban segédkezem saját eszközeimmel.


Nagy Zsuzsanna

Tanulmányaimat a szép, középkori városban, Segesváron kezdtem, ahol régi hagyománya van az angol és főleg a német nyelv oktatásának. Tapasztalt és jó tanáraim megszerettették velem az idegen nyelveket, ezért döntöttem úgy, hogy tanulmányaimat Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Elméleti Líceum filológia osztályán folyatom. A líceumi évek alatt sikeresen vizsgáztam a Goethe és a Cambridge nyelvvizsgákon. Középiskola után, Kolozsváron a Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Alkalmazott Idegen Nyelvek szakán végeztem 2014-ben. Az egyetemi éveim alatt lehetőségem adódott a német és az angol nyelvek gyakorlására, továbbá a Student Travel program által sikerült négy hónapot Amerikában töltenem. Mindeközben fordítottam, tanultam, utaztam és nagyon örülök, hogy tagja vagyok a The Cambridge Schoolban oktató pedagógusok csoportjának. Kisdiákjaimmal játékos, színes, vonzó tevékenységeket, órákat töltöttünk együtt, ami megerősít abban a hitben, hogy ezen az úton szeretnék továbbra is haladni. Tanítónőként dolgozó édesanyám szellemisége, gyermekközpontú oktatása  és nevelése példaértékű számomra, ezért tiszta szívvel fordulok az angolt és németet tanulni vágyó gyermekek felé.

KINDERSTART Egyesület / Asociația KINDERSTART ©2016. Vectors by jIT